Home SHARE WEB MAIL ẢO (TEMPORARY EMAIL) CHO PHÉP TÙY CHỈNH TIỀN TỐ MAIL

WEB MAIL ẢO (TEMPORARY EMAIL) CHO PHÉP TÙY CHỈNH TIỀN TỐ MAIL

by ADMIN
WEB MAIL ẢO (TEMPORARY EMAIL) CHO PHÉP TÙY CHỈNH TIỀN TỐ MAIL

Chào các bạn, Mail ảo là một từ hầu hết anh em MMO nào cũng đã từng nghe qua hoặc đã sử dụng qua.

Tác dụng thì bạn không cần tạo tại khoản, vẫn có mail để sử dụng cho quá trình đăng ký tài khoản hoặc một công dụng khác.

Tuy nhiên, để các bạn có thể tùy chỉnh tên Email sao cho dễ nhớ hoặc bạn muốn thay đổi tên Email một cách linh hoạt thì không nhiều website Mail ảo cho phép.

Vì thế mình xin chia sẻ với các bạn một số Website Mail ảo cho phép các bạn chỉnh sửa tên tiền tố Mail – Có nghĩa là bạn có thể thay đổi tên mail trước dấu @, còn sau @ thì dịch vụ mail cố định cho bạn một số mail rồi.

Danh sách các website mail ảo :

Chúc các bạn làm việc hiệu quả.

You may also like

Leave a Comment