Home SHARE Buster Captcha Solver – Addon Tự Động Giải Quyết Recaptcha Miễn Phí

Buster Captcha Solver – Addon Tự Động Giải Quyết Recaptcha Miễn Phí

by ADMIN
Buster Captcha Solver - Addon Tự Động Giải Quyết Recaptcha Miễn Phí

Buster là một tiện ích mở rộng của trình duyệt giúp bạn giải quyết các hình ảnh xác thực reCAPTCHA bằng âm thanh, sử dụng nhận dạng giọng nói. Các thử thách được giải quyết bằng cách nhấp vào nút mở rộng ở cuối tiện ích reCAPTCHA.

Việc giải quyết hơn một vài thử thách reCAPTCHA mỗi ngày có thể dẫn đến việc chặn tạm thời, vì thế, hãy sử dụng nó khi thực sự cần thiết.

Các bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng phù hợp với trình duyệt của bạn theo các link phía dưới.

Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/buster-captcha-solver/

Google Chrome, CocCoc, Brave: https://chrome.google.com/webstore/detail/buster-captcha-solver-for/mpbjkejclgfgadiemmefgebjfooflfhl?hl=en

Opera: https://addons.opera.com/en/extensions/details/buster-captcha-solver-for-humans/

Microsoft Edge: https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/buster-captcha-solver-fo/admkpobhocmdideidcndkfaeffadipkc

Ngoài ra, các bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng tại đây.


You Have Worked Incredibly Hard. Good Luck

You may also like

Leave a Comment