Home Thông tin cập nhật Splinterlands BOT

Thông tin cập nhật Splinterlands BOT

by ADMIN

Mọi thông tin cập nhật liên quan tới BOT sẽ được thông báo tại đây.

Vui lòng xem thông tin những bản cập nhật trước khi hỏi bất cứ vấn đề gì.


  • 19/9 : 12h ngày 20/9 cập nhật loại bỏ xoay xoay khi lag. Moi người restart chạy lại sau 12h nhé, nếu bị vấn đề như vậy (thường thì ai chạy server Việt sẽ bị, nước ngoài thường không bị). Không cần restart nếu không bị ảnh hưởng.
  • 16/9 : 12h ngày 17/9 bot sẽ dừng để cập nhật tới 0h ngày 18/9 (12 tiếng). Ai đang chạy vui lòng không restart BOT. (Có thể được hoàn thành sớm hơn, vui lòng theo dõi trang này để cập nhật thông tin)
  • SOS : Như chúng tôi đã cảnh báo từ trước, việc chia sẻ key là cấm kỵ, do chúng tôi đã phát hiện 1 trường hợp cố ý thức hiện việc này. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin để xử lý.
  • 11/9 : BOT sẽ điều chỉnh chỉ chạy được 1 phiên duy nhất trên 1 máy tính sau khi bắt đầu mùa giải mới.
  • Mùa giải mới có khả năng sẽ chia 2 loại rank, không biết mức độ phức tạp sẽ như thế nào. Như đã cảnh bảo từ trước, là đợi đến khi có bộ card mới ra, thì chúng ta mới nên quyết định làm gì tiếp theo. Vì thế không nói trước được điều gì ở bản cập nhật mới này, nếu vấn đề khó có thể sẽ cần phải vài ngày để thực hiện cập nhật BOT.